Általános Utazási Feltételek

Ajánlat kérése: 

kizárólag írásban, az alábbi elérhetőségek valamelyikén (Szombathely, Kőszegi u. 27-31. vagy ventouratravel@gmail.com)

Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő vagy képviselője a VenToura Travel Kft. mint Szolgáltató ajánlata szerint a szolgáltatásokat írásban megrendelte, a szolgáltató a elfogadta, visszaigazolta és ha szükséges, a Megrendelő a díjelőleget megfizette.

Fizetés a számla átadását követően történhet készpénzben vagy 8 napos banki átutalással. Előlegként – többnapos illetve külföldi utaknál – az indulás előtt legkésőbb 15 nappal a várható fuvardíj 50%-át be kell fizetni a bankszámlájára. Szállásfoglalással egybekötött megrendelés esetén (a szálláshely saját szabályzata alapján) elképzelhető, hogy előleget kell fizetni. Erről egyedileg adunk tájékoztatást. A szállásdíj teljes összegét az indulást megelőzően legkésőbb 10 nappal teljes összegben ki kell egyenlíteni!

Lemondási feltételek:

Lemondást csak e-mailben vagy ajánlott levélben fogadunk el.

Belföldi utak esetén:

3 napon belüli lemondás esetén a fuvardíj 25%-a

1 napon belüli lemondás esetén a fuvardíj 50%-a

Külföldi utak esetén:

14 naptól 3 napig történő lemondás esetén a várható fuvardíj 25%-a

3 napon belüli lemondás esetén a várható  fuvardíj 50%-a

Az autóbuszon a dohányzás, étel és ital fogyasztása tilos!

 

Az autóbuszon csak ülve lehet utazni és a biztonsági öv használata külön felszólítás nélkül is kötelező.

A gépkocsivezető(k) szállásának és félpanziós ellátásának költsége, az úthasználati (autópályadíj, útadó, komp-és alagútdíj),és a parkolási díjak a megrendelőt terhelik. Az autóbuszvezetők félpanziós ellátásának a költségét a megrendelő rendezi a szállásadóval, a parkolási díjat (megbeszélés alapján) helyben fizeti, vagy később, a számla végösszegében kerül elszámolásra.

A gépkocsivezetőknek nincs napidíja egynapos belföldi út esetén, azonban külföldi útnál, illetve többnapos belföldi utaknál a buszsofőrök díja 15.000 Ft + Áfa naponta.

A megrendelő és a vele utazó személyek iratainak, okmányainak meglétéért, érvényességéért, a személyek maguk felelnek.

Az utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vízum, vám-és devizaszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Mindezek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk többletköltségei kizárólag az utast terhelik.

Az utas poggyászának, kézicsomagjának őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni.

Az autóbuszon felejtett tárgyakért a VenToura Travel Kft. nem vállal felelősséget, ezért minden esetben győződjenek meg, hogy megvan-e mindenük, ha elhagyják az autóbuszt.

Az utazás során az utas által a buszon okozott kárért (rongálás, nagyobb értékű szennyezés, stb.) az utas tartozik anyagi felelősséggel.

Esetleges kártérítési igénnyel az utas a hazaérkezést követő 10 munkanapon belül élhet írásban, a kártérítési összeg maximálisan a befizetett ráeső utazási díj 50%-a lehet.

Az utas kötelezi magát, hogy az utazáson, illetve annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha az általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utas az utazáson saját felelősségére vesz részt.

Az autóbusz bérlésének díja nem tartalmazza a betegség-, baleset- és a poggyászbiztosítást.

A VenToura Travel Kft. jogosult alvállalkozó igénybevételére.

A vállalkozó és a partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megrendelő az úti célt biztonságban és időben elérje, azonban az utazás időtartamát nagymértékben befolyásolják az időjárási, út-és forgalmi viszonyok.

A vállalkozó köteles csere autóbuszt biztosítani, ha valamilyen műszaki hiba esetén a kényszerpihenő várhatóan meghaladja a 12 órát, és a csere autóbusszal a megrendelő várhatóan hamarabb hazaérkezne.

Cégünk nem tartozik felelősséggel a megrendelővel szemben, ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis major: háború, terrorizmus, belső zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt hiúsul meg (Ptk. 399.§). Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a vállalkozó a csoport érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni.

Szombathely, 2017.10.01.                

Fodor Judit s.k.

ügyvezető
VenToura Travel Kft.